داستان

یک رمان نویس مشهور که سالهاست در کوهستانی سرد زندگی میکند، پس از جراحی ترمیم فک قادر به صحبت کردن نیست. هنگامی که دخترش سرزده به ملاقات او می‌آید، در مسیر اتفاقاتی غیر منتظره قرار می‌گیرد.