داستان

داستان زندگی، دوستی و عشق سه دوست صمیمی که در آستانه ۴۰ سالگی هستند و تلاش می کنند تا با تکیه بر یکدیگر، از تجربیات خود لذت ببرند و...