داستان

این سریال نگاهی دارد به اولین نسلی که طی آخرالزمان زامبی‌ها در حال بزرگ شدن هستند و...