داستان

«صفدر کوکبی» اهل آبادان، مرد ساده‌ای است که با رؤیای دستیابی به زندگی بهتر تلاش می‌کند. روزی تحت تعقیب عده‌ای ناشناس قرار می‌گیرد. آن‌ها او را پس از کتک زدن به نقطه‌ی نامعلومی می‌برند. «صفدر» وقتی به هوش می‌آید خود را در مکان تازه‌ای می‌یابد و می‌بیند که آدم‌ربایان او را با شخصی دیگر اشتباه گرفته‌اند. او سعی می‌کند خود را از دام آن‌ها برهاند. اما راه گریزی نمی‌یابد...