داستان

“ویل استنتون” پسری جوان متوجه می شود او آخرین بازمانده گروهی از شوالیه ها است که زندگی خود را صرف مبارزه با نیروهای تاریکی کرده اند. با ظهور دوباره تاریکی، آینده و سرنوشت دنیا در دستان او قرار می گیرد…