داستان

کلانتر هیکی تلاش می کند تا بدترین اتفاقی را که در شهر کوچکش رخ داده است حل کند که احتمالاً توسط یک باند محلی خشن به رهبری یک جنایتکار ترسناک ایجاد شده است...