داستان

این سریال، ماجراهای یک موجود عجول و دوست داشتنی به نام کله فنجونی و برادر کنجکاوش را به تصویر می کشد. در حالی که این دو برادر به کاوش در دنیای پیرامون می پردازند، همیشه یکدیگر را مورد حمایت قرار می دهند و...