داستان

چُوپی پسربچه ای شبیه پنگوئن است که توی دنیای خاص خودش زندگی میکند. فضای داستان این پسربچه سوررئالیسم است. میدونید سوررئالیسم چی هست؟