داستان

سگی باوفا و یک گربه‌ی بازیگوش باهم سفری را برای بازگشت به خانه آغاز می‌کنند، آن‌ها همچنین با ماجراهایی نیز روبرو می شوند که باید با همراهی یک دیگر از آن‌ها عبور کنند.