داستان

از این به بعد، جسم و روح و روان تو مال منه…