داستان

نسخه خلاصه شده فصل دوم سریال تلویزیونی سونیک اکس که در آن یک اشکال جزئی موجب هرج و مرجی می‌شود که باعث فرستادن سونیک خارپشت به زمین می‌شود. اینجاست که سونیک، کریس را ملاقات میکند، کسی که او را در جمع آوری الماس کمک کرده تا سونیک و دوستانش بتوانند به خانه برگردند.