داستان

توماس و بی با یک‌دیگر ازدواج کرده‌اند و همراه با پیتر و سایر خرگوش‌های خانواده وی زندگی می‌کنند. پیتر که از زندگی همیشگی‌اش خسته شده است، به یک شهر بزرگ می‌رود و مشکلات مختلفی را برای خانواده‌اش ایجاد می‌کند که...