داستان

در شبی خاطره انگیز، زمانی که مالکوم ایکس، محمدعلی کلی، جیم برون و سم کوک دور هم جمع می شوند تا به خاطر پیروزی محمد علی در مسابقه با سانی لیستون جشن بگیرند...