داستان

هر روز صبح، نیت و مالیکای ۱۱ ساله خانه را ۳۰ دقیقه زودتر ترک می‌کنند تا به مدرسه بروند. اما هر بار دیر می‌رسند و...