داستان

این مستند درباره دو ببر بنگالی است که در آفریقا زندگی می کنند. دیو سالمونی و جان وارتی در تلاش اند تا گونه های مفقود شده ببرها را در آفریقا دوباره پیدا کنند و...