داستان

در فیلم خاموشی ، جوزف و همسرش کر و لال می باشند و زندگی نرمالی دارند. وقتی همسر جوزف صاحب دختری می شود که می تواند حرف بزند...