داستان

کارتونی انیمیشنی است که دوران ژوراسیک را یه نمایش گذاشته است. نمایشی از فراز و نشیب های 5 دایناسور جوان و مهربان در جستجوی پدران و مادرانشان. ماجراجویی این 5 دایناسور داستان ما به جایی میرسد که آن ها خود را در زمان و مکانی دیگر می یابند.