داستان

هنگامی که یک کوهنورد در یک کولاک گرفتار می شود، با غریبه‌ای سرگردان روبرو می شود و باید هر دو را قبل از شب از کوه پایین بیاورد.