داستان

داستان فیلم من به پایان دادن به اوضاع فکر می‌کنم در مورد زنی با بازی جسی است که در ذهنش به رابطه با نامزدش جیک پایان داده، اما با این حال به ملاقات والدین او در یک مزرعه می‌رود و...