داستان

نگاهی نزدیک به اتفاقات پشت پرده در دنیای خشن مبارزه تایلندی، موای تای، که یک فعالیت پر طرفدار به حساب می آید و عواقب خود را به دنبال دارد و...