داستان

مستندی درباره زندگی ملکه الیزابت دوم، طولانی‌ترین پادشاه بریتانیا و طولانی‌ترین رئیس زن در تاریخ.