داستان

در این مستند به پشت صحنه های سریال جذاب کتاب بوبا فت می رویم و ماجرای بازگشت شکارچی افسانه ای به صحراهای تاتونی را نظاره می کنیم و...