داستان

دختری جوان به نام جو گرین، پیوندی عاطفی و ناگسستنی را با یک اسب وحشی زیبا ایجاد می‌کند و...