داستان

بعد از وقوع چند حادثه در گاتهام سیتی توسط موجودی خفاش مانند، اتهامات به گردن بتمن انداخته می‌شود.