داستان

بارتوک باشکوه روسیه توسط یک جادوگر شیطانی معروف به بابا یاگا وحشت زده می شود. تنها کسی که از او نمی ترسد بارتوک باشکوه است. بارتوک، خفاش آلبینو، به تازگی وارد مسکو شده است و همه از جمله شاهزاده ایوان رومانوف را تحت تاثیر قرار داده است. با این حال،