داستان

چند صد سال پیش، انسان ها تقریباً توسط تیتان ها نابود شدند. تیتان‌ها معمولاً چندین طبقه قد دارند، به نظر می‌رسد هوش ندارند، انسان‌ها را می بلعند و بدتر از همه، به نظر می‌رسد که این کار را برای لذت انجام می‌دهند تا منبع غذایی. یک کوچک