داستان

آرتور بعد از گذراندن امتحاناتی سخت ، به عنوان حامی طبیعت برگزیده شده و پیغامی حاوی درخواست کمک از طرف مینی مویها دریافت می‌کند. او برای کمک به آن‌ها دست بکار می‌شود و به سرزمینشان می‌رود ، بی خبر از آنکه مالتازارد شرور نقشه کشیده تا با استفاده از آرتور به دنیای انسان‌ها برود و…