داستان

بلا متوجه می شود که کمک های مالی به مرکز نجات و نگهداری از سگ های او کم شده است. او از یک سرباز به نام جی آر درخواست کمک می کند تا بتواند برای پناهگاه خود پول جمع کند و...